Skip Navigation or Skip to Content
X
ELEKTROMAGNETIK mb.fiz.
Që lidhet me dukuritë magnetike, të cilat shkaktohen nga rryma elektrike. Fushë elektromagnetike. Valë elektromagnetike. Lëkundje elektromagnetike.