Skip Navigation or Skip to Content
X
ELEKTRON m.sh.fiz.
Çdonjëra prej grimcave shumë të vogla elementare me ngarkesë elektrike negative, që sillen rreth bërthamës së atomit (të përbërë nga protonet e neutronet), e cila ka ngarkesë pozitive. Elektron i lirë. Lëvizja e elektroneve.