Skip Navigation or Skip to Content
X
ELEKTRONIKË f.spec.
Shkenca që studion vetitë dhe lëvizjen e elektroneve në zbrazëti, në gaze ose në gjysmëpërçues; degë e teknikës që merret me prodhimin dhe me shfrytëzimin e pajisjeve e të aparateve elektronike. Zhvillimi i elektronikës.