Skip Navigation or Skip to Content
X
ELEKTROTEKNIK mb.
Që ka të bëjë me prodhimin e me shfrytëzimin e energjisë elektrike për qëllime të ndryshme. Industria elektroteknike. Pajisje elektroteknike.