Skip Navigation or Skip to Content
X
ELEOBJEKTIV m.sh.tek.
Pjesë e një aparati optik, e përbërë nga një ose më shumë thjerrëza, që shërben për t’i parë ose për t'i nxjerrë në mënyrë të zmadhuar e me imtësi sendet që ndodhen larg. Teleobjektivi i aparatit fotografik (i kinoaparatit). Pamje e marrë me teleobjektiv.