Skip Navigation or Skip to Content
X
ELIPS I m.sh.
Vijë e lakuar dhe e mbyllur që ka trajtë vezake si të vijës së përftuar nga prerja e pjerrët e një koni ose e një cilindri me një rrafsh. Harku i elipsës. Qendra (vatrat, boshtet) e elipsës. Në trajtën e elipsit.