Skip Navigation or Skip to Content
X
ELIPSË II f.sh.
Heqja e një gjymtyre ose e më shumë gjymtyrëve të nënkuptueshme në një fjali, me qëllim që, pa e vështirësuar kuptimin, mendimi të shprehet më shkurt. Përdor elipsën.