Skip Navigation or Skip to Content
X
ELIPTIK mb.gjeom.
Që ka trajtën e një elipsi, vezak; që i përket një elipsi, i elipsit. Figurë gjeometrike eliptike. Trajtë eliptike. Hark eliptik. Orbitë eliptike.