Skip Navigation or Skip to Content
X
EMANCIPUAR mb.
1. Që është çliruar nga varësia e dikujt a e diçkaje, që është emancipuar. Shoqëri e emancipuar. Gra të emancipuara.
2. Që ka flakur tej paragjykimet, besimet e kota etj. dhe që mendon e vepron si pjesëtar i një shoqërie të përparuar.