Skip Navigation or Skip to Content
X
EMBRIONAL mb.libr.
1. Që është në fazën e embrionit; që kalon a ndodh në kohën e zhvillimit të embrionit; që i përket embrionit. Gjendje embrionale. Faza embrionale.
2. fig. Që sapo ka nisur të shfaqet; që sapo ka filluar, fare fillestar. Në fazën embrionale.