Skip Navigation or Skip to Content
X
ENERGJETIKË f.
1. Degë e fizikës që merret me studimin e energjisë.
2. Degë e teknikës që merret me shndërrimin dhe me përdorimin e llojeve të ndryshme të energjisë; degë e ekonomisë popullore që merret me burimet e energjisë dhe me mënyrat e shfrytëzimit të saj. Energjetika e rëndë. Energjetika bërthamore.