Skip Navigation or Skip to Content
X
ENGJËRDHISHTE f.sh.bot.
Shkurre me degë të gjata e të holla, të cilat përdoren zakonisht për të lidhur duajt, hardhitë pas hunjve etj.