Skip Navigation or Skip to Content
X
ENIGMATIK mb.
Që ka të bëjë me enigmën, që përbën një enigmë, që i ngjet një enigme; i pa kuptueshëm e i paqartë; mjaft i errët. Njeri enigmatik. Figurë enigmatike. Shprehje enigmatike. Vështrim enigmatik. Ngjarje (ndodhi) enigmatike.