Skip Navigation or Skip to Content
X
ENKAS ndajf.bised.
Me qëllim, qëllimisht, nergut. Erdhi enkas. Foli enkas ashtu.