Skip Navigation or Skip to Content
X
ENKELEAS m.kryes.sh.
Pjesëtar i njërit prej fiseve kryesore ilire që banonte në fushën e Korçës dhe rreth liqenit të Ohrit. Fis i enkeleasve. Shteti i enkeleasve.
ENKELEAS mb.hist.
Që lidhet me enkeleasit, që është karakteristik për enkeleasit, i enkeleasve; që është krijuar nga enkeleasit. Shteti enkeleas. Qytet enkeleas.