Skip Navigation or Skip to Content
X
EPIDEMIK mb.
Që përhapet shpejt te shumë njerëz; që ka tiparet e një epidemie. Sëmundje epidemike.