Skip Navigation or Skip to Content
X
EPIGRAFI f.
1. Shkenca që merret me studimin e mbishkrimeve të vjetra.
2. Mjeshtëria për të shkruar epigrafe.