Skip Navigation or Skip to Content
X
EPILOG m.sh.let.
1. Kapitull i fundit ose pjesë përmbyllëse në një vepër letrare, ku jepet zgjidhja e veprës a përfundimi i ngjarjeve që shtjellohen në të ose flitet për fatin e mëtejshëm të personazheve pasi ka kaluar një farë kohe që nga ngjarjet e treguara; kund. prolog. Epilogu i romanit (i dramës).
2. fig. libr. Zgjidhja ose fundi i diçkaje. Epilogu i luftës. Epilogu i lojës.