Skip Navigation or Skip to Content
X
ERËTREGUES m.sh.meteor.
Aparat i thjeshtë, i përbërë nga një pllakë e shkallëzuar, një shigjetë etj., që tregon drejtimin e erës.