Skip Navigation or Skip to Content
X
ESH as.
shih LESH,~I. * Leshtë e barkut thjeshtligj. shih te BARK,~U. La leshtë (kockat, lëkurën) keq. shih te KOCK/Ë,~A. Ia ndau leshtë diçkaje e rregulloi mirë një punë, u tregua i zoti për të bërë diçka. I ka rënë leshtë (i kanë rënë qimet) e kokës a) diku ka kaluar shumë kohë a një pjesë të madhe të jetës diku, është plakur në një vend; b) me diçka ka shumë kohë që merret me diçka, e njeh shumë mirë një punë, është plakur duke u marrë me të. La leshtë e kokës për diçka dha edhe jetën për t'ia arritur diçkaje; i kushtoi shumë mund diçkaje. Pagoi (harxhoi) leshtë (qimet) e kokës shih te QIM/E,~JA. Leshtë e ujkut, thonjtë e bufit fj. u. shih tek UJK,~U I.
ESH m.sh.krahin.
1. zool. Iriq. U mblodh si esh.
2. fig. mospërf. Ai që i ngjan dikujt tjetër në pamje, në punë, në veprime etj. Mori eshin e vet. Ka gjetur eshi eshin janë të dy njësoj; ka gjetur rrasa vegshin.