Skip Navigation or Skip to Content
X
ESHKORE f.sh.
Qese e vogël për të mbajtur eshkën, gurin e zjarrit dhe urorin; eshkëtore. Nxori eshkoren. E futi në eshkore.