Skip Navigation or Skip to Content
X
ESHKOSET vetv.
1. Thahet shumë bëhet si eshkë; thahet e humbet edhe shijen (për bukën a për ndonjë send tjetër ushqimor); thahet nga etja, nga zjarrmia etj. (për gojën, buzët). Është eshkosur buka. Iu eshkosën buzët.
2. fig. Humbet njomësinë e gjallërinë, humbet aftësitë krijuese, fishket.