Skip Navigation or Skip to Content
X
ESHKOSUR mb.
1. Që është tharë shumë, që është bëre si eshkë; qe është tharë nga etja a nga zjarrmia. Bukë e eshkosur. Buzë të eshkosura.
2. fig. Që ka humbur njomësinë e gjallërinë, që ka humbur aftësitë krijuese, i fishkur.