Skip Navigation or Skip to Content
X
ESHTËRIM m.
Veprimi sipas kuptimit të foljes ESHTËROHET. Eshtërimi i kërcej.