Skip Navigation or Skip to Content
X
ESHTËROHET vetv.
Bëhet i ngurtë e i fortë si eshtër; fiton vetitë e eshtrës, bëhet kockë. Eshtërohet kërcja.