Skip Navigation or Skip to Content
X
ESHTËROR mb.
1. Që lidhet me eshtrat, që u përket eshtrave, i eshtrave; që është prej eshtre, që përbëhet prej eshtrash; kockor. Sistemi eshtëror. Qelizë eshtërore. Indi eshtëror. Mbulesë eshtërore.
2. Që ka eshtra, që është me eshtra. Peshk eshtëror.
3. Shih ESHTAK, ~E
4. Duar eshtërore.