Skip Navigation or Skip to Content
X
ESHTËRORE f.sh.fet.
Vend i veçantë në kishën ortodokse ku mbahen dhe ruhen eshtrat e priftërinjve (në vendet ku vepron feja ortodokse), ndërtesë e posaçme, ku grumbullohen e ruhen eshtrat e viktimave të fatkeqësive natyrore, të atyre që vriten në një betejë etj. ( në disa vende ku vepron feja).