Skip Navigation or Skip to Content
X
EVOLUIM m.libr.
Veprimi sipas kuptimit të foljes EVOLUON. Evoluim ekonomik (kulturor). Evoluim i brendshëm. Evoluimi i jetës. Evoluimi i këngës (i shijeve, i veshjeve, i artit).