Skip Navigation or Skip to Content
X
EVROPIAN m.sh.
Banor vendës i Evropës ose me prejardhje nga Evropa.
EVROPIAN mb.
Që lidhet me Evropën ose me evropianët, që është karakteristik për Evropën ose për evropianët, i Evropës ose i evropianëve; që është krijuar nga evropianët; që ndodhet në Evropë. Vendet (shtetet) evropiane. Popujt evropianë. Kultura evropiane. Turqia evropiane.