Skip Navigation or Skip to Content
X
EZMER mb.
1. Zeshkan; i zeshkët. Djalë ezmer. Vajzë ezmere. Fytyrë (lëkurë) ezmere.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Kjo ngjyrë u shkon ezmereve (ezmereve).