Skip Navigation or Skip to Content
X
FABRIKANT m.sh.
Pronar kapitalist i një fabrike ose i disa fabrikave; prodhues kapitalist i një malli. Fabrikant tekstilesh (lëkurësh).