Skip Navigation or Skip to Content
X
FAJËSI f.drejt.
Të qenët fajtor; pjesëmarrja e dikujt në një faj a në një krim. Fajësia e të pandehurit. Provë fajësie. Shkalla e fajësisë. Njohu (pranoi) fajësinë. Provoj (vërtetoj) fajësinë.