Skip Navigation or Skip to Content
X
FAJKOJ kal.
I jap shkëlqim një orendie, dyshemesë etj., duke e fërkuar fort me diçka. Fajkoj dyert.