Skip Navigation or Skip to Content
X
FAJTOJ kal.
1. Fajësoj.
2. jokal. Bëj faj. S’ka fajtuar.