Skip Navigation or Skip to Content
X
FAMËZI mb.
Famëkeq. Feudalët famëzinj. Dervishi (peshkopi) famëzi.