Skip Navigation or Skip to Content
X
FANT m.sh.
Njëra prej figurave me vlerë në lojën me letra, në të cilën është vizatuar një kalorës i ri. Loja e fanteve. I ra (e mori) me fant. * Doli si fanti spathi doli papritur e pa kujtuar. Hyn (futet) si fanti spathi ndërhyn ku nuk duhet, përzihet atje ku nuk i takon.