Skip Navigation or Skip to Content
X
FANTAZMË f.sh.
1. Hija e një të vdekuri, që u fanitet a u përhihet njerëzve të sëmurë nga ana psikike; figurë me përmasa dhe tipare të një njeriu që gjoja u shfaqet njerëzve besëtytë e që shihet prej tyre si shpirt i keq, që të kail frikën, lugat (sipas besimeve të kota). Thoshte iu shfaq një fantazmë. Dukej (doli) si fantazmë.
2. fig. Diçka që përfytyrohet si paralajmëruese e një të keqeje, diçka që ndjell një të keqe, hije e keqe. Fantazma e krizës.