Skip Navigation or Skip to Content
X
FANTAZOJ edhe jokal.kal.libr.
Përfytyroj diçka të bukur e të këndshme që do të dëshiroja të ishte e vërtetë; sajoj a trilloj gjëra të paqena, që nuk kanë ndodhur e nuk mund të ndodhin në të vërtetë; i lë shteg të lirë fantazisë; jepem pas fantazirave; ëndërroj.