Skip Navigation or Skip to Content
X
FAQEBUTË mb.
1. Që i ka faqet të buta e të njoma; që është shumë i ri në moshë. Fëmijë faqebutë.
2. fig. keq. Që nuk e ka vrarë puna, që ka bërë një jetë të rehatshme.