Skip Navigation or Skip to Content
X
FAQEGJERË mb.
Që i ka faqet të gjera; me fytyrë të gjerë a të madhe. Burrë faqegjerë.