Skip Navigation or Skip to Content
X
FAQELARË mb.
1. Që i ka faqet të lara, me fytyrë të pastër.
2. fig. Që s’i ka vënë vetes ndonjë njollë, që nuk është turpëruar ose s’ka arsye të turpërohet; ballëhapur, i ndershëm, i pastër.