Skip Navigation or Skip to Content
X
FARËHEDHËS m.sh.
Ai që hedh farën në arë për ta mbjellë, farëtor. Farëhedhësit e kooperativës.
FARËHEDHËS mb.
Që shërben për të mbjellë farën në arë, që hedh farën; mbjellës. Makinë farëhedhëse.