Skip Navigation or Skip to Content
X
FARËNGRËNËS m.sh.zool.
Buburrec i vogël, në ngjyrë të zezë, që ha farat e bimëve. Farëngrënësi i tërfilit.