Skip Navigation or Skip to Content
X
FARËSENDI pakuf.
Asgjë; as edhe një gjë fare të vogël, gjë prej gjëje. S’hante farësendi. S’bënte farësendi.