Skip Navigation or Skip to Content
X
FARËSHKURTËR mb.
1. Që e ka kallirin të shkurtër dhe që piqet në gusht (për misrin). Misër farëshkurtër.
2. si em. FARËSHKURT/ËR, ~ RI m. Misër farëshkurtër. Farëshkurtri piqet në gusht.