Skip Navigation or Skip to Content
X
FARËSHUAR mb.
1. Që i ka të vdekura qelizat e farës, që nuk mund të bëjë fëmijë; që nuk e ka aftësinë për riprodhim.
2. bised. Që s’ka lënë fëmijë pas; që i është shuar farefisi; si mallk. që iu shoftë fara, farëpalënë.
3. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit.