Skip Navigation or Skip to Content
X
FARËVESHUR mb.bot.
Që i ka farat brenda frytit të vet; që bën fryte me bërthamë (për bimët); që i ka farat të veshura me një cipë a me një mbulesë. Bimë farëveshur.