Skip Navigation or Skip to Content
X
FARËZHVESHUR mb.bot.
Që i ka farat jashtë, të pambuluara, që i duken farat. Bimë farëzhveshur.