Skip Navigation or Skip to Content
X
FARËZIM m.
Veprimi dhe gjendja sipas kuptimit të foljes FARËZON. Farëzimi i bimëve. Në kohën e farëzimit.