Skip Navigation or Skip to Content
X
FARMAK m.sh.bised.
1. edhe fig. Helm.
2. përd. mb. Shumë i hidhur, shumë i kripur; helm. Qenka bërë farmak gjella. E kam gojën farmak.
3. përd. ndajf. Shumë (zakonisht me mbiemrat i kripor, i hidhur). Farmak i kripur. Farmak i hidhur.